P​ri la 11-a Mezorienta Kunveno en Marakeŝo : Maroko estu nia venonta lando de Esperanto

Kiu ne vidis Marakeŝon, tiu povas nur bedaŭri. Tiu ne spertis la metion de la sorĉistoj de serpentoj, kiuj per siaj flutoj mirinde kvietigas siajn serpentojn. Certe la serpentoj ankaŭ kunlaboras kiel bonkondutaj laboristoj, kiuj lernis kaj aplikas la rutinon. Tio okazas en la centra placo, Ĝama al-Fna, kies nomo estas same mistera, kiel la agadoj tie okazantaj. Ne malproksime de tiu placo praktikis sian metion alia sorĉistino, Annie Grente, kiu sorĉis neesperantistajn gejunulojn kaj enmetis en iliajn kapojn la faktojn pri Esperanto. Ŝia metio estas pli malfacila, ĉar la junaj lernantoj estas tre pli vigle demandaj ol la rutinaj serpentoj. Tamen ŝi sukcesis.

Fakte partoprenis la kunvenon amaseto de junaj marokaj lernintoj aŭ lernantoj de Esperanto. Aldone al ili estis trideko da eŭropanoj kaj unu senegalano. Temis entute pri 17 landoj.

La prelegoj estis entute variaj. Kelkaj estis pure movadaj, kiel tiuj de Renato Corsetti pri “La historio de la Mezorientaj Kunvenoj” aŭ de Stefan MacGill pri “La AMO-seminarioj”. Kelkaj prelegoj estis kunligitaj kun Maroko kiel tiu de Annie Grente (kiu fakte estis filmo pri la vivo de la maroka verkisto “Leo, la afrikano”, verkinta en Italujo dum la renesanco) aŭ tiu de José Salguero pri “Juan Goytisolo, transkultureco transĝibraltara”, aŭ tiu de Tatjana Loskutova pri “Estinta karavano esperantista al la UK en Seulo kaj pri estonta al la kongreso en Lahti en 2019″.

Sed la ĉefaj prelegoj okazis en la dimanĉa mateno kaj temis pri specife marokaj temoj. Unu estis de la loka profesoro Abderrazzak Benchaabane, kiu parolis pri “La origino de Marakeŝo kaj pri ĝiaj multaj ĝardenoj, savenda havaĵo de la homaro“. La dua prelego estis de Hassan Aslafy, loka fondinto de la Instituto de Andaluzioj en Maroko. Lia ideo estas esperantisma ĝis nun sen Esperanto. Temas pri “Klopodo konigi kaj revivigi la kunlaboron inter civilizoj, kiu ekzistis en la mita epoko de Al-Andalus (regiono de Hispanujo kun multaj ligoj en Maroko kaj Norda Afriko)”. Sekve de la prelego oni komencis kunlabori por formi esperantisman projekton en la pli granda projekto pri kunlaboro inter civilizoj.

Prelegis krome Mireille Grosjean pri “Limoj” kaj Maria Butan pri “La atendo kiel formo de ekzisto“. Sed ne mankis fakaj prelegoj, kiel tiuj de Eduard Kusters, “Kiajn medicinistojn bezonas la nuna jarcento aŭ la ĵuro de Hipokrato en nia tempo” kaj de Frank Lappe, “Kurseto pri medicina unua helpo por nefakuloj“.

La ekzistantaj tekstoj de la prelegoj estas troveblaj en la paĝaro:
https://uea.org/vikio/Prelegoj_en_Marakesho

Riĉigis la kunvenon spektaklo de Saŝa Pilipoviĉ kaj Georgo Handzlik, “La kredito“, kiu estis prezentita ankaŭ dum la UK en Nitra.

La ĝenerala impreso estas, ke Maroko estas preta por Esperanto kaj ke la ideo pri Esperanto tute ne renkontas kontraŭstarojn inter la junaj marokanoj. Espereble la ekzistantaj esperantistoj kaj la novaj lernantoj surprizos nin post unu-du jaroj.

Renato Corsetti
Kunordiganto de MONA

Marakeŝo…………………………………………………………………………………………………………
Marakeso   foto 01

prelegas Mirejo Grosjean………………….   prelegas José Salguero……………………
foto 02  foto 03
“La Kredito” spektaklo de Saŝa Pilipoviĉ kaj Georgo Handzlik…………………..
foto 04  foto 05
prelegas Hassan Aslafy………………..  prelegas Maria Butan…………………………..
foto 07  foto 08
prelegas Abderrazzak Benchaabane​..  prelegas Eduard Kusters……………….
foto 09  foto 10
junaj marokanoj………………………………  la kunveno………………………………………
SAMSUNG CAMERA PICTURES  SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Advertisements
Afiŝita en KOMISIONO, KUNVENO | Lasi respondon

La 11-a MONA Kunveno en Marakeŝo daŭras

La dua tago

La matena programo estis dulingva, per du intervenoj. Tradukis el la franca la unuan Mirejo Grosjean kaj la duan Maria Butan. La unua estis prezentita de fakulo Hassan Aslafi (sur foto en la PDF) kaj temis pri la regiono Al-Andalus kaj substrekis la multegajn komercajn kaj kulturajn ligiĝojn inter la sudokcidenta parto de Eŭropo kaj la nordokcidenta parto de Afriko tra la jarcentoj. Tiu prezentaĵo venis al fino per pledo por finrealigo de nova projekto iel rekrei tiun siatempan ligadon pere de starigo de metafora kultura karavano, kiu konsistos el serio de eventoj de la franca Toulouse, tra la hispana Toledo, suden tra Maroko, Maŭritanio, Senegalo kaj fine Malio. Subtene al tio estu regiona Akademio. La preleginto varme invitis al esperantistoj partopreni en tiu ambicia projekto kaj aktive kontribui al ĝi.

11-aMONA-1

La dua preleganto estis fakulo el marakeŝa universitato, d-ro Aberrazzak Benchaabane. 11-aMONA-2Ĝi estis ilustrita kaj temis pri la fondo de Marakeŝo, en kiu la haveblo de adekvata akvoprovizo ludis gravegan rolon el kio ni venis al oazoj kaj poste al la ĉefa temo, la ĝardenoj de la urbo. Male al Eŭropaj kutimoj laŭ kiuj ĝardenoj ĉirkaŭas domojn, en Maroko kaj similaj landoj, pro klimataj konsideroj, la ĝardenoj troviĝas ene de la domoj, en belaj kortoj – kio konstateblas mem en la konstruaĵoj de la kunvenejo Villa Janna.

Post teorio, posttagmeze, sekvis praktiko – vizito al la urbo kaj ĝia granda placo kaj la apuda kovrita kaj labirinta bazaro.

La tria tago

Pli precize temis pri duona tago, kiu havis temon pri medicino kaj bonfarto. Komence prelegis Eduard Kusters pri la temo: kiujn medicinistojn ni bezonas en la nuna jarcento? Li montris, kiel la fako kontinue evoluas, sed de tempo al tempo trairas revolucion, ekzemple rilate al kompreno de la baza rolo de ĉeloj. Nunaj revolucioj temas pri la alpreno de avangardaj teknologioj ( ekz. mikroĉipoj) kaj individuigita medicino. La hipokrata ĵuro delonge influegas la konduton de kuracistoj kaj ni vidis, kiel ĝi evoluis tra la jardekoj kaj jarcentoj. Kiel ni raportis en lastatempa komuniko, ĝi ekzistas en Esperanto en la oficiala retejo de la monda kuracista asocio. La dua prelego temis multe pli pri filozofio – Maria Butan gvidis nin tra plej variaj konceptoj rilatantaj al la diversaj signifoj de la la verbo atendi. Ŝia temo: La atendo, kiel formo de ekzisto. Interalie, temis pri medicinaj atendoj. La lasta prezento vere temis pri trejnado plene fizika kaj aktiviga. Frank Lappe gvidis praktikan kurson pri unua helpo (sukurado), pri la restartigo de spirado en svenintaj aŭ kolapsintaj personoj. Deko da partoprenintoj povis elprovi la teknikojn. Per tiu plenumo de Aktivula Revivigo (ARO?) ni venis al la fino de la 11a Mezorienta Kunveno kaj la 45a seminario de AMO. Grava aspekto de la kunveno estis la partopreno de marokaj esperantistoj, kiuj povos formi la bazon por estonta evoluo de Esperanto en la regiono.

En la dimanĉo partoprenis seso da marokanoj, inter ili tiuj lernantaj la lingvon.

11-aMONA-3

Afiŝita en KOMISIONO, KUNVENO | Lasi respondon

Komencis la 11-a MONA Kunveno en Marakeŝo

EKO 2018-09 AMO 45 sendita el Marakeŝo la 31an de marto.

Riĉa komenca tago por la 11a MK kaj la 45a AMO

Marakeso

Ekologia vilao liveris naturan ĉirkaŭaĵon por la 11a Mezorienta Kunveno, kiu ekis en la lasta tago de marto rande de la maroka urbo Marakeŝo, kaj kadre de ĝi la 45a Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO). Komence, la dojeno de la Mezorientaj Kunvenoj, s-ro Renato Corsetti, resumis la progreson aŭ ĝian mankon en deko da landoj tra la regiono de MONA – la Meza Oriento kaj Norda Afriko.

Pri la kvarjara historio de AMO-seminarioj rakontis Stefan MacGill; spite mirigan tutmondiĝon, 25 el la 45 seminarioj tamen okazis en Eŭropo. Rimarkinde, ene de la komencaj naŭ monatoj de la vivo de AMO, la programo jam atingis 4 el la 5 kontinentoj. Alvenis en tiu momento tri marokaj esperantistoj, do la kunvenintoj aŭdis raporton de Mohammed Hakki pri la nuna agado, kaj pluiris al manieroj kuraĝigi la agadon. Konkludoj: ege helpos la fondo de du/tri urbaj kluboj, kiuj permesus kontaktadon enlande kaj ankaŭ translime; partoprenintoj el Hispanio kaj Francio indikis entuziasmon partopreni en tio.

Post paŭzo, aperis la sola partoprenanto el subsahara Afriko, s-ro Assanye Faye, la prezidanto de la landa asocio en Senegalo, kiu atingis la kunvenon per obstakloza 4-taga busvojaĝo. Vojaĝo pli longa sed iom malpli defia estis tiu de 39 bravaj esperantistoj kiuj karavane odiseis trajne dum 12 tagoj de Sankta Peterburgo tra Moskvo, Irkutsk kaj Vladivostoko por partopreni la 102an UK en Seulo. Rakontis pri tio per bildoj Tatjana Loskutova, multvojaĝanta instruistino.

La posttagmeza programo riĉis je kulturo kaj historio. Mirejo Grosjean prezentis ilustritan promenon tra la labirintoj de limoj plej diversspecaj. Komence temis pri landlimoj, poste pri metaforaj kaj psikaj limoj, kiuj ofte dependas de kulturaj prijuĝoj aŭ antaŭjuĝoj. La posta prelego revenigis nin al la okcidenta Magrebo, kun skizo de ĝia komplika historio tra dudeko da jarcentoj. Fermis la sesion Annie Grente per paroliga ekzerco sekvata de defia tasko pri komprenado de filmo pri Leo Africanus, kun dek demandoj respondendaj ene de tri grupoj. La unuan tagon kronis teatra spektaklo La kredito interpretita de Sasha Pilipovic kaj Georgo Handzlik.

Pretigita en la 31a de marto 2018. Stefan MacGill / Renato Corsetti

Afiŝita en KOMISIONO, KUNVENO | Lasi respondon

Fondaĵo MONA

UEA Logo

UEA – UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko
Komisiono pri Agado en la landoj de Meza Oriento kaj Norda Afriko

 

Fondaĵo MONA

UEA ĵus starigis la Fondaĵon MONA por subteni la agadojn en la landoj de Meza Oriento kaj Norda Afriko, kiuj estas ĉiam pli rezultodonaj. Vidu, ekzemple, la retajn paĝojn http://esperanto.net/ar/ en la araba.

Ni zorgas ankaŭ pri rektaj anoncoj pri Esperanto en arabaj Facebook-paĝoj,
pri sendado de lernolibroj al dezirantoj, kaj pri multaj aliaj kampanjoj.

Zamenhof diris: al tia afero, kiel nia, la registaroj venas kun sia sankcio kaj
helpo ordinare nur tiam, kiam ĉio estas jam tute preta. Pro tio ni mem, la
simplaj kaj sinceraj esperantistoj, devas fari la laboron kaj subteni finance
la laboron. Nia komisiono bezonas vian helpon, ankaŭ por ke gejunuloj el
nia regiono ekaperu en la internacia movado. Pagmanieroj estas tiuj
kutimaj al UEA, https://uea.org/alighoj/pagmanieroj, kun la indiko “MONA”.

Dankon!

Araba MONA logo

Afiŝita en Azərbaycan-​Azerbajĝano, ​Հայաստան​-Armenio, ​مصر​-Egiptujo​, საქართველო-Kartvelujo, KOMISIONO, Türkiye-Turkujo, فلسطين-Palestino, قطر-Kataro, ليبيا-Libio, لبنان-Libano, יִשְׂרָאֵל-Israelo, الكويت-Kuvajto, المغرب-Maroko, اليمنية-Jemeno, الأردن-Jordanio, الإمارات العربية المتحدة-UAEmirlandoj, البحرين-Barejno, الجزائر-Algerio, السودان-Sudano, السعودية-Saud-Arabio, العـراق-Irako, ایران​-Irano, تونس-Tunizio, سوريا-Sirio, عمان-Omano | Lasi respondon

Granda sukceso por la E-kurso en Tel-Avivo

Karaj geamikoj,

Multaj opinias ke jam pasis la epoko de klasaj kursoj, kaj ke nuntempe kaj estonte oni lernas E-on chefe rete, per Duolingo, Lernu! au autodiakte. ELI tion spertis per multjara malpliigho de la lernantoj en ghiaj E-kursoj. Lastatempe ELI decidis reprovi klasan kurson, eble la lastan fojon. La estraro decidis investi senprecedencan bugheton por reklami la kurson kaj informadis, per strat-afishoj, Facebook,kaj per duonpagha anonco en la gazeto “Haarec”.
Hodiau, dum la kurso-inauguro en la Tel-Aviva klubo, alvenis 36 personoj, kaj pliaj interesighantoj kiuj ne povis veni hodiau venos venontsemajne. La chambro estis plenplena (vidu foton).
La sperta instruisto, Doron Modan, estis surprizita kaj ekcitita pro tiu ne atendite granda nombro. La unua leciono tamen okazis en bona kaj trankvila etoso, kaj la lernantoj progresis rapide kaj interesighis pri la sekvo. Entute okazos 15 lecionoj ghis julio.
Amike,
Amri

 


שלום חברים,
פתיחת קורס האספרנטו היום במועדון בת”א היתה מוצלחת ביותר (ראו תמונה), בפרט הופתענו מכמות הנוכחים (36) ועוד כמה, שלא יכלו להגיע היום, יצטרפו לקורס בשבוע הבא. הגילים נעו בין 13-85. רובם הגיעו מן המודעה ב”הארץ”, אשר לפני שבוע אושרה פה אחד ע”י ההנהלה למרות מחירה הגבוה. תודה לדורון שיזם את המודעה ולאמיר שהופקד על היחצנות ודאג לשכנע את הפונים להגיע לקורס. אנשים נוספים הגיעו מכאלף מודעות רחוב ומהפירסום הממומן שהעליתי בדף הפייסבוק של
אל”י (במשך שבוע ניצפה ע”י כ-5000 איש וגרף מעל 900 תגובות).
היה כיבוד קל על שולחן מרכזי שסביבבו ישבו כעשרה מהתלמידים, השארו ישבו על כסאות שהוצבו לאורך הקירות. בנוסף לדורון ואמיר היינו עוד חמישה חברים שעזרו בארגון וברישום (יואלה). בתחילת השעור הייתי אמור לברך בשם אל”י ולהזמין את הנוכחים לפעילויות האגודה, אך כנראה בשל הלחץ וההתרגשות דורון שכח. נקווה שתהינה עוד הזדמנויות בהמשך הקורס.
הצלחה כזו של קורס פרונטלי בעידן הקורסים המקוונים כמו LERNU או Duolingo היא מפתיעה. נותר לקוות שאחוז גבוה יסיימו את הקורס המתוכנן להמשך 15 שעורים עד יולי, ואולי אף יהפכו לפעילים.
עמרי
Israela kurso
Afiŝita en יִשְׂרָאֵל-Israelo | Lasi respondon

Lisede Esperanto Kursu / Esperanto Kurso en Lernejo

20180303 - resim topluKozmos Yazılım Lisesinde Esperanto Kursu

27 Aralık 2017 günü Avcılar Kozmos Yazılım Lisesinde yapılan Esperanto tanıtım seminerinden sonra bu sefer Şubat ayı içerisinde dört saat Esperanto Kursu verildi. Kurs’ta dilin 16 kuralı ile Stano Marĉek’in “Esperanto per Rekta Metodo” adlı kitabının neredeyse yarısı işlendi. Kursa Eğitim Koordinatörü Çağakan Aydın dahil toplam 11 kişi katıldı. Kurs fikri de sayın Çağakan Aydına aitti. Katılımcılara kurs sonunda sembolik sertifikalar dağıtıldı.

—————-

Esperanto Kurso en Kozmos Yazılım Lernejo

Post la prezento de Esperanto farita en la 27-a de decembro 2017 en Avcılar Kozmos Yazılım Lernejo ĉi foje en februaro en la sama lernejo ni organizis kvar-horan Eseranto-kurson. En la kurso la lern-materialoj estis la 16 reguloj de Esperanto kaj preskaŭ la duono de la libro de Stano Marĉek “Esperanto per Rekta Metodo”. En la kurso partoprenis entute 11 personoj inkluzive de la lerneja kunordiganto Çağakan Aydın. La ideo pri tia kurso estis ankaŭ de Çağakan Aydın. Post la kurso atestiloj estis disdonitaj al la partoprenantoj.

Afiŝita en Türkiye-Turkujo | Lasi respondon

موقع الإسبرانتو باللغة العربية – Arablingva retejo pri Esperanto

بفضل جهود إيميليو سيد، عضو مجلس المنظمة العالمية للإسبرانتو المختص بالإعلام، والإسبرانتي السوري الشاب طالب عرابي، قمنا نحنُ مفوضية المنظمة العالمية للإسبرانتو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوفير النسخة العربية من موقع

www.esperanto.net
http://esperanto.net/ar/

ويمكنكم أن تلاحظوا هذا التطور الكبير بالمقارنة بموقعنا الصغير المعتاد.

مع جزيل شكري للمنظمة العالمية للإسبرانتو!

ريناتو


 

Danke al la laboro de Emilio Cid, estrarano pri informado de UEA, kaj al la laboro de juna siria esperantisto, Taled Orabi, ni, la komisiono de UEA pri agado en la landoj de Meza Oriento kaj Norda Afriko, disponas pri la arablingva versio de la paĝaro www.esperanto.net: http://esperanto.net/ar/

Vi povas kompreni la grandan antaŭensalton rilate al nia kutima paĝareto.

Dankon, UEA!

Renato

esperanto net en araba

Afiŝita en ​مصر​-Egiptujo​, فلسطين-Palestino, قطر-Kataro, ليبيا-Libio, لبنان-Libano, الكويت-Kuvajto, المغرب-Maroko, اليمنية-Jemeno, الأردن-Jordanio, الإمارات العربية المتحدة-UAEmirlandoj, البحرين-Barejno, الجزائر-Algerio, السودان-Sudano, السعودية-Saud-Arabio, العـراق-Irako, ایران​-Irano, تونس-Tunizio, سوريا-Sirio, عمان-Omano | 2 komentoj